• رشته های صنایع دستی شهرستان به شرح ذیل می باشد:
   

  ابریشم بافی

             
   

  حوله بافی

         
   

  گلیم بافی


   

  نواربافی

            
   

  دوخت لباس های محلی

                 
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق