• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  شهر كلات دولتي بنا كاخ 11/20/1318 329 قرن 7-13 ه . ق كلات عمارت خورشید 1
  شمال کلات نادر دولتي بنا سد 01/23/1346 660 افشاريه كلات سد نادری 2
  شهر كلات دولتي(ميراث فرهنگي) بنا مسجد 01/23/1346 661 افشاريه كلات مسجد کبود گنبد 3
  کلات دولتي بنا برج 01/23/1346 662 افشاريه كلات برج های دیده بانی 4
  12 كيلومتري شمال غرب کلات دولتي بنا آب انبار 01/23/1346 663 افشاريه كلات آب انبارهای قریه خشت 5
  دروازه شرقي دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 664 افشاريه كلات دربند تفتی 6
  دروازه غربي دژ کلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 665 افشاريه كلات دربند ارغون شاه 7
  ورودي غربي به دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 666 افشاريه كلات دروازه دهچه 8
  کلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 667 افشاريه كلات دروازه چوب بست 9
  در جبهه شرقي دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 668 افشاريه كلات دروازه گشتانه 10
  کلات دولتي بنا قلعه 01/23/1346 670 افشاريه كلات قلعه فرود 11
  بخش زاوين - دهستان پساكوه - 8 ك .م جنوب غرب روستاي آبگرم دولتي بنا رباط 05/17/1383 11064 صفويه كلات رباط آب گرم 12
  لتلغت دولتي بنا قلعه 05/22/1384 12869 قرون متاخر اسلامي كلات بقاياي قلعه قره تيكان 13
  بخش زاوين- دهستان هزار مسجد- حاشيه شمال روستاي سرود عمومي بنا حمام 05/22/1384 13164 صفويه كلات حمام قديمي سررود 14
  بخش مركزي- دهستان هزار مسجد- حاشيه جنوبي روستاي بابا رمضان .م غرب وقفي بنا آرامگاه 11/13/1388 29070 اواخر قاجار كلات آرامگاه بابا رمضان 15
  بخش مركزي - دهستان كبود گنبد - 3 ك .م جنوب روستاي حمام قلعه (14 ك .م جنوب شهر كلات) عمومي بنا حمام 11/13/1388 29282 قاجاريه كلات حمام نادري حمام قلعه 16
  بخش مركزي - دهستان كبود گنبد - داخل بافت روستاي قله زو (19 ك .م جنوب شرقي شهر كلات) وقفي بنا حمام 11/13/1388 29284 پهلوي اول كلات حمام قله زو 17
  بخش مركزي- دهستان هزار مسجد- روستاي لائين كهنه عمومي بنا حمام 03/24/1390 30288 قرون متاخر اسلامي كلات حمام لائين كهنه 18
  بخش زاوين- دهستان زاوين- شهر زاوين- خيابان امام حسين 21 عمومي بنا حمام 03/24/1390 30360 اواخر قاجار كلات حمام پاچنار زاوين 19
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 669 تاريخي كلات تپه تخت دختر 20
    دولتي تپه تپه 05/04/1384 11988 هزاره 4-2 ق . م كلات تپه سنگانه 21
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12870 هزاره2- ميانه اسلامي كلات تپه و بقاياي معماري قصر دختر 22
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29527 هزاره 2و1 ق . م كلات تپه تاريخي گنج 23
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30295 قرون مياني اسلامي كلات تپه رباط 24
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30478 اشكاني - ساساني كلات تپه طرقطي 25
    دولتي محوطه محوطه 03/24/1390 30291 قرون مياني و متاخر اسلامي كلات محوطه قره تيكان 26
    دولتي محوطه محوطه 10/08/1390 30480 ساساني - قرن 1 ه .ق كلات محوطه گبرخانه اميرآباد 27
    دولتي محوطه محوطه 06/18/1391 30959 تاريخي (اشكاني- ساساني)- قرون اوليه اسلامي كلات محوطه هاي بت خواه 28
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل

شهرستان کلات، خیابان امام خمینی، اثر تاریخی کاخ خورشید

05134722239         05134723920
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق