• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  شهر كلات دولتي بنا كاخ 11/20/1318 329 قرن 7-13 ه . ق كلات عمارت خورشید 1
  شمال کلات نادر دولتي بنا سد 01/23/1346 660 افشاريه كلات سد نادری 2
  شهر كلات دولتي(ميراث فرهنگي) بنا مسجد 01/23/1346 661 افشاريه كلات مسجد کبود گنبد 3
  کلات دولتي بنا برج 01/23/1346 662 افشاريه كلات برج های دیده بانی 4
  12 كيلومتري شمال غرب کلات دولتي بنا آب انبار 01/23/1346 663 افشاريه كلات آب انبارهای قریه خشت 5
  دروازه شرقي دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 664 افشاريه كلات دربند تفتی 6
  دروازه غربي دژ کلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 665 افشاريه كلات دربند ارغون شاه 7
  ورودي غربي به دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 666 افشاريه كلات دروازه دهچه 8
  کلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 667 افشاريه كلات دروازه چوب بست 9
  در جبهه شرقي دژ كلات دولتي بنا دروازه 01/23/1346 668 افشاريه كلات دروازه گشتانه 10
  کلات دولتي بنا قلعه 01/23/1346 670 افشاريه كلات قلعه فرود 11
  بخش زاوين - دهستان پساكوه - 8 ك .م جنوب غرب روستاي آبگرم دولتي بنا رباط 05/17/1383 11064 صفويه كلات رباط آب گرم 12
  لتلغت دولتي بنا قلعه 05/22/1384 12869 قرون متاخر اسلامي كلات بقاياي قلعه قره تيكان 13
  بخش زاوين- دهستان هزار مسجد- حاشيه شمال روستاي سرود عمومي بنا حمام 05/22/1384 13164 صفويه كلات حمام قديمي سررود 14
  بخش مركزي- دهستان هزار مسجد- حاشيه جنوبي روستاي بابا رمضان .م غرب وقفي بنا آرامگاه 11/13/1388 29070 اواخر قاجار كلات آرامگاه بابا رمضان 15
  بخش مركزي - دهستان كبود گنبد - 3 ك .م جنوب روستاي حمام قلعه (14 ك .م جنوب شهر كلات) عمومي بنا حمام 11/13/1388 29282 قاجاريه كلات حمام نادري حمام قلعه 16
  بخش مركزي - دهستان كبود گنبد - داخل بافت روستاي قله زو (19 ك .م جنوب شرقي شهر كلات) وقفي بنا حمام 11/13/1388 29284 پهلوي اول كلات حمام قله زو 17
  بخش مركزي- دهستان هزار مسجد- روستاي لائين كهنه عمومي بنا حمام 03/24/1390 30288 قرون متاخر اسلامي كلات حمام لائين كهنه 18
  بخش زاوين- دهستان زاوين- شهر زاوين- خيابان امام حسين 21 عمومي بنا حمام 03/24/1390 30360 اواخر قاجار كلات حمام پاچنار زاوين 19
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 669 تاريخي كلات تپه تخت دختر 20
    دولتي تپه تپه 05/04/1384 11988 هزاره 4-2 ق . م كلات تپه سنگانه 21
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12870 هزاره2- ميانه اسلامي كلات تپه و بقاياي معماري قصر دختر 22
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29527 هزاره 2و1 ق . م كلات تپه تاريخي گنج 23
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30295 قرون مياني اسلامي كلات تپه رباط 24
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30478 اشكاني - ساساني كلات تپه طرقطي 25
    دولتي محوطه محوطه 03/24/1390 30291 قرون مياني و متاخر اسلامي كلات محوطه قره تيكان 26
    دولتي محوطه محوطه 10/08/1390 30480 ساساني - قرن 1 ه .ق كلات محوطه گبرخانه اميرآباد 27
    دولتي محوطه محوطه 06/18/1391 30959 تاريخي (اشكاني- ساساني)- قرون اوليه اسلامي كلات محوطه هاي بت خواه 28
   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق